Przejdź do głównej zawartości

Posty

Polecane

Podatek od nieruchomości
Podatnikami od podatku nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntami nieruchomości lub obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem. Od tej zasady ustawodawca w art. 2 ust. 2- 4 przewidział pewne wyjątki. Otóż nie właściciel, ale posiadacz zależny- najemca, dzierżawca, użytkownik jest podatnikiem podatku od nieruchomości, wówczas gdy nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa lub gminy, a posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Posiadacze zależni nieruchomości Skarbu Państwa lub gminy są podatnikami tego podatku również wówczas, gdy ich posiadanie nie wynika z określonego tytułu prawnego, czyli posiadają nieruchomość bezumownie oraz wówczas, gdy władają nieruchomościami na podstawie ustanowionego zarządu. Podatnikiem podatku od nieruchomości jest użytkownik wieczysty, co też stanowi wyjątek o…

Najnowsze posty